Välkommen till HR Consulting

En resurs med många lösningar

HR Consulting i Norr är ett företag som skräddarsyr HR-lösningar för varje verksamhets specifika behov. Ingen fråga är för liten eller för stor, med drygt 20 års erfarenhet så finns kompetensen att hitta lösningar på det mesta. Med HR Consulting i Norr som stöd kan du känna dig trygg i att ditt HR-arbete når ett kvalitativt och rättssäkert resultat.
Jag som driver företaget heter Maria Olofsson och bor i Piteå. Jag arbetar mestadels inom Norr- och Västerbotten men även i andra delar av landet. Jag drivs av att både utveckla mig själv och andra, jag tror att vi människor mår bra av att ta in nya lärdomar och intryck. Min energi hämtar jag utomhus, en tur med långfärdsskridskor på nyis är riktigt härligt och i pisten kan man nästan säga att jag bor under min lediga tid under vinterhalvåret.

Jag har under drygt 20 års tid arbetat med det mesta inom HR-området, i princip med allt från rekrytering till omställning. Jag har varit HR-chef för ett antal bolag samt haft andra HR-roller inom både privat och offentlig sektor. Jag har erfarenhet av flera olika branscher så som Bygg, Transport, Industri och Handel vilket är en fördel för att kunna förstå och tolka olika kollektivavtal. Jag har även arbetat som utredare och ledare inom tillsynsmyndigheter vilket är ett bra komplement då man behöver vara insatt i olika lagar och föreskrifter för att kunna rättssäkra HR-processerna. 

Under åren har jag även projektlett utvecklings- och förändringsarbeten i syfte att stärka verksamheter för att  uppnå en bättre stabilitet och lönsamhet. Jag har alltid arbetat för att HR ska vara en del av affären vilket har visat sig vara lönsamt. 

Idag råder stor konkurrens om medarbetare, för att överleva måste arbetsgivare ha förmågan att attrahera nya medarbetare och få befintliga att stanna kvar. Arbetsgivarvarumärket har aldrig varit så viktigt att vårda som idag, men det är så klart en utmaning att veta var man ska börja. 

Anlitar du mig så får du hjälp med helheten då jag har kunskaper om hur de olika delarna påverkar varandra. Jag hjälper dig att se över HR-processerna och prioritera dessa så att ditt företag uppnår ett kvalitativt HR-arbete med hållbara processer. Har du god kvalité på ditt HR-arbete så kommer du också att upplevas som en seriös arbetsgivare och bli mer attraktiv. 

Tveka inte att höra av dig, jag finns bara ett samtal bort!